20/3/55

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

loading...
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน นักศึกษา
1.สามารถอธิบายหน้าที่ของระบบไหลเวียน
2.สามารถอธิบายส่วนประกอบของระบบไหลเวียนแบ่งตามหน้าที่
3.สามารถระบุองค์ประกอบของระบบไหลเวียน
4.สามารถอธิบายคุณสมบัติทางไฟฟ้าและการเต้นของหัวใจวงจรการทำงานของหัวใจเสียงและคลื่นของหัวใจปริมาณเลือดที่เข้าออกหัวใจการควบคุมการทำงานของหัวใจ
5.สามารถอธิบายเกี่ยวกับเลือดและส่วนประกอบของเลือด (Blood components) ปริมาตรเลือด (Blood Volume) การควบคุมการสร้างและการทำลายเม็ดเลือด การแข็งตัวของเลือด
6.สามารถอธิบายคุณสมบัติและหน้าที่ของหลอดเลือด  การกระจายของปริมาตรและความดันความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับความดันในหลอดเลือด การยืดขยายและความหยุ่นตัวของหลอดเลือด การไหลเวียนในหลอดเลือดจุลภาคความดันโลหิต ชีพจร และปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
7.สามารถอธิบายการควบคุมการทำงานของระบบไหลเวียน

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

รายการบล็อกของฉัน

  • สาเหตุของ hypoxemia หรือ desaturation - สาเหตุของ hypoxemia หรือ desaturation ได้แก่ 1) ความเข้มข้นของออกซิเจนในบรรยากาศเบาบาง (Low FiO2) เช่น ในที่สูงจะมีออกซิเจนเบาบางกว่าระดับน้ำทะเล 2) Alveo...
    2 สัปดาห์ที่ผ่านมา